Súhlas

Udeľujem svoj súhlas spoločnosti Warcun, a.s. (prevádzkovateľovi Hotela), aby spracovávala moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, telefonický a emailový kontakt za účelom zasielania ponuky služieb a produktov, odoberanie newslettera Hotela Amade Chateau a obdobné marketingové účely a aby poskytla tieto osobné údaje pre účely marketingového využitia svojím partnerským spoločnostiam. Súhlas dávam dobrovoľne podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Cookies